El Wak Brokers Are Abbotti Garracha

Ajjoftu Thirroftu Akaa Cocroacha

Karra Irr Yattee Shakifti Akaa Racha

Tikseelleen Uf in Beektu Wan Uf Seetu Balcha

Kaah Dur Dhabadha Garrif Kalcha

El Waqif Madhera Bassa Degody,Marehanaf Muralet Gergeri Galcha

Irr Jirrti Garritif Yeecha

  By Gur Gharri

         Hit Counter